Kontakt

Fakturační údaje a sídlo:

ORAP s.r.o. 
Svobodova 330/33 407 53 Jiříkov 
IČ: 25014579 
DIČ: Nejsme plátci DPH 
Číslo účtu: 2112893818/2700 
Banka: UniCreditbank
SWIFT kód: BACX CZ PP 
IBAN kód: CZ75 2700 0000 0021 0861 6455

Reklamace zboží:

Zboží zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili, to znamená například u navijáku včetně náhradní cívky a bez vlasce ( pokud nebyl součástí zakoupeného zboží ). V opačném případě riskujete ztrátu ,nebo poškození vlasce. 

V žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

 • ORAP s.r.o.
 • Svobodova 330/33
 • 407 53 Jiříkov

Infolinky :

PRODEJNÍ SKLAD

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 • Sergej Mezencev - jednatel
 • telefon :  +420606104435
 • e-mail : shop@orap.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem a obchodními podmínkami.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti ORAP s.r.o.  (www.orap.cz), následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.orap.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo ve skladu ORAP s.r.o.  v Jiříkově.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Tropic Liberec, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsoby úhrady:

 • Dobírkou – Při převzetí zboží (34,-Kč s DPH).
 • Hotovostní platba – při osobním odběru ve skladu ORAP s.r.o. v Jiříkově
 • Hotovostní platba – obchodnímu zástupci ORAP s.r.o. 
 • Platba převodním příkazem
 • Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: 2112893818/2700.
 • Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo objednávky.

V případě, že si při vytvoření objednávky zvolíte platbu bankovním převodem, čekáme na Vaši platbu 10 kalendářních dnů. V případě, že Vaši platbu neobdržíme v tomto termínu, bude Vaše objednávka automaticky stornována.

DODACÍ PODMÍNKY

 • Zboží lze zaslat na dobírku. 
 • Osobně vyzvednout ve skladu ORAP s.r.o.  v Jiříkově. 
 • Při osobním vyzvednutí na prodejně VYČKEJTE AŽ BUDETE TELEFONICKY VYZVÁNI.

DODACÍ LHŮTA

 • Zboží v ČR dodáváme obvykle od 2–5 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit. V případě platby převodem zboží expedujeme 2–5 pracovních dní od připsání částky na náš účet.

REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat osobně u provozovatele, na adrese: ORAP s.r.o.  Svobodova 330/33,  407 53 Jiříkov
 • Adresa pro zasílání reklamací je: ORAP s.r.o.  Svobodova 330/33,  407 53 Jiříkov

Zboží zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili, to znamená například u navijáku – včetně náhradní cívky a bez vlasce ( pokud nebyl součástí zakoupeného zboží ). V opačném případě riskujete ztrátu nebo poškození vlasce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) nebo výměna zboží.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.  Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady Vašich peněz: buď převodem na účet (trvá do 10-ti pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10-ti pracovních dnů). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

V žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Internetový obchod ORAP s.r.o.  podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu ORAP s.r.o. k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu  ORAP s.r.o.  nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.