OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem a obchodními podmínkami.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti ORAP s.r.o.  (www.orap.cz), následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.orap.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo ve skladu ORAP s.r.o.  v Jiříkově.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Tropic Liberec, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsoby úhrady:

V případě, že si při vytvoření objednávky zvolíte platbu bankovním převodem, čekáme na Vaši platbu 10 kalendářních dnů. V případě, že Vaši platbu neobdržíme v tomto termínu, bude Vaše objednávka automaticky stornována.

DODACÍ PODMÍNKY

DODACÍ LHŮTA

REKLAMACE

Zboží zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili, to znamená například u navijáku – včetně náhradní cívky a bez vlasce ( pokud nebyl součástí zakoupeného zboží ). V opačném případě riskujete ztrátu nebo poškození vlasce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) nebo výměna zboží.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.  Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady Vašich peněz: buď převodem na účet (trvá do 10-ti pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10-ti pracovních dnů). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

V žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Internetový obchod ORAP s.r.o.  podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu ORAP s.r.o. k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ